اسکاچ سیمی یا سیم بافت بصورت فله ای و لیبل شده در رنگ بندی های مختلف

اسکاچ سیمی یا سیم بافت در رنگ بندی های مختلف با توجه به سفارش مشتری تولید میگردد این مدل اسکاچ در سه طرخ مختلف تولید میگردد که عبارتتند از اسکاچ سیمی معمولی- اسکاچ سیمی نورد شده و اسکاچ سیمی دو سر خالی که در تمامی این مدل اسکاچ ها از مواد اولیه نخ در رنگ بندی های مختلف- مفتول 09 – ابرنواری استفاده میگردد این مدل اسکاچ باتوجه به بازار بسیار عالی که دارد در مورد فروش در سطر اول نسبت به اسکاچ های دیگر است.

اسکاچ سیمی نورد شده با لیبل و بدون لیبل

اسکاچ سیمی نورد شده با لیبل و بدون لیبل

 

اسکاچ سیمی دوسرخالی بدون لیبل

اسکاچ سیمی دوسرخالی بدون لیبل

 

 

اسکاچ سیمی دوسرخالی بدون لیبل

اسکاچ سیمی دوسرخالی بدون لیبل

 

نظر شما برای “اسکاچ سیمی یا سیم بافت بصورت فله ای و لیبل شده در رنگ بندی های مختلف”