اسکاچ دستمال سفره در رنگ بندی های مختلف

اسکاچ دستمال سفره در رنگ بندی های مختلف بصورت فله ای و لیبل شده با توجه به نیاز سفارش دهنده تولیدو تحویل میگردد.

اسکاچ دستمال سفره در رنگ بندی های مختلف

اسکاچ دستمال سفره در رنگ بندی های مختلف

نظر شما برای “اسکاچ دستمال سفره در رنگ بندی های مختلف”