گارانتی دستگاه ها

گارانتی دستگاه ها اعم تعمیر و تعویض قطعات تا مدت یکسال بر عهده ی شرکت بوده که با توجه به نیاز مشتری جز خدمات دستگاه ها اعم از دستگاه سیم ظرف شویی و اسکاچ در قرارداد شرکت تنظیم میگردد.