کارکرد دستگاه ها

چند نمونه از کار کرد دستگاه های شرکت:

 

کارکرد دستگاه سیم ظرف شویی اتومات

کارکرد دستگاه پرس التراسونیک

کارکرد دستگاه پرس هیدرولیک

کارکرد دستگاه بافت شطرنجی

برای نمایش کلیپ بر روی کارکرد و دریافت پرونده کلیپ کنید.