دستگاه سیم ظرف شویی تک محور نیمه اتومات
دستگاه های سیم ظرف شویی دو وسه محور طرح قدیم

  دستگاه های سیم ظرف شویی دو وسه محور طرح                                         قدیم

 دستگاه سیم ظرف شویی تک محور نیمه اتومات :
این دستگاه بصورت نیمه اتومات بوده و سیم ظرف شویی در گرم های مختلف تولید می نماید که برای هریک ساعت کار حدود 80 الی 100 عدد تولید می نماید . حداقل سوددهی این دستگاه 40/000 ریال برای هریک ساعت کار میباشد. حداقل مواد اولیه مورد نیاز برای کار 10/000/000 ریال می باشد که این هزینه مواد اولیه برای مدت یک سال به صورت امانی نزد شرکت قرار میگیرد. مواد اولیه مورد نیازدستگاه سیم ظرف شویی شامل(کیلویی)- لیبل (کیلویی)- سلفون (کیلویی) وکارتن (تعداد) می باشد.
برق مصرفی دستگاه تک فاز بوده و حداقل فضای لازم برای کار 2 الی 3 متر مربع می باشد که حتی در محیط حیاط و پارکینگ منزل نیز میتوان قرار داد. نیروی انسانی مورد نیازبرای کار یک نفر حتی خانم می باشد.
***این دستگاه با خدمات نیز می باشد که شامل آموزش برای کار – نصب وراه اندازی بصورت رایگان -تامین مواد اولیه برای کار به حسب نیاز مشتری- تضمین خرید محصولات تولیدی و پرداخت اجرت کار به محض دریافت محصولات بصورت نقدی – گارانتی و تنظیم قرارداد کاری که کلیه موارد برای مدت یک سال بوده و بعد از یک سال قابل تمدید از طرف شرکت می باشد.       

 

دستگاه تک محور نیمه اتومات سیم ظرف شویی

           دستگاه تک محور نیمه اتومات سیم ظرف شویی