دستگاه سیم ظرف شویی تک محور اتومات و نیمه اتومات

دستگاه های سیم ظرف شویی اتومات و نیمه اتومات بصورت طرح قدیم وجدید به شکل تک محور – دو و سه محور

 

دستگاه سیم ظرف شویی اتومات

دستگاه سیم ظرف شویی اتومات

 

دستگاه سیم ظرف شویی اتومات

دستگاه سیم ظرف شویی اتومات

 

دستگاه سیم ظرف شویی اتومات کارگاه مشتری

دستگاه سیم ظرف شویی اتومات کارگاه مشتری

 

دستگاه های سیم ظرف شویی دو وسه محور طرح قدیم

دستگاه های سیم ظرف شویی دو وسه محور طرح قدیم

 

نظر شما برای “دستگاه سیم ظرف شویی تک محور اتومات و نیمه اتومات”