دستگاه بافت اسکاچ سیمی و پرس هیدرولیک به همراه نورد

دستگاه بافت اسکاچ سیمی یا سیم بافت با پرس هیدرولیک به همراه  نورد که سه مدل محصول در رنگ بندی های مختلف تولید می نماید که شامل اسکاچ سیمی نورد شده – اسکاچ سیمی معمولی و اسکاچ سیمی دوسرخالی می باشد.

دستگاه بافت اسکاچ سیمی

دستگاه بافت اسکاچ

 

دستگاه بافت اسکاچ سیمی

دستگاه بافت اسکاچ سیمی

 

دستگاه پرس هیدرولیک

دستگاه پرس هیدرولیک

 

دستگاه پرس هیدرولیک

دستگاه پرس هیدرولیک

 

دستگاه نورد اسکاچ سیمی

دستگاه نورد اسکاچ سیمی

نظر شما برای “دستگاه بافت اسکاچ سیمی و پرس هیدرولیک به همراه نورد”