آموزش کسب درآمد و فوت کوزه گری (ماهان تیموری )

 

 

توضیحات کامل و جامع از زبان آقای ماهان تیموری استاد انگیزشی موفقیت در کسب و کار و بنیانگذار هوش مالی در ایران که یک روز به یاد ماندنی خدمت این دوست بزرگوار در مجموعه ی شرکت آرمان تجارت آسیا بوده ایم.